Any Questions? Call us +977 1 5903872, 5903873

Blogs

News & Events

भिजिट भिषा (VISIT VISA)मा रोजगारीको लागि गएका वा गएर अलपत्र परेका वा जाने भनी राहदानी वा रकम वुझाएका व्यक्तिहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना ।
भिजिट भिषा (VISIT VISA)मा रोजगारीको लागि गएका वा गएर अलपत्र परेका वा जाने भनी राहदानी वा रकम वुझाएका व्यक्तिहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना ।
भिजिट भिषा (Visit Visa)मा रोजगारीको लागि गएका वा गएर अलपत्र परेका वा… Read More
UK’s Red Arrows to fly over Qatar next month
UK’s Red Arrows to fly over Qatar next month
The world-famous Red Arrows will perform in Qatar in September 2017 as… Read More
सरोकारवाला सबैका लागि वैदेशिक रोजगार विभागको सार्वजनिक सूचना ।
सरोकारवाला सबैका लागि वैदेशिक रोजगार विभागको सार्वजनिक सूचना ।
सरोकारवाला सबैका लागि वैदेशिक रोजगार विभागको सार्वजनिक सूचना । Read More
अनलाइन सेवा प्रदायक संस्था र वीमा कम्पनीहरु सूचीकृत हुन आउने सम्बन्धी सूचना
अनलाइन सेवा प्रदायक संस्था र वीमा कम्पनीहरु सूचीकृत हुन आउने सम्बन्धी सूचना
अनलाइन सेवा प्रदायक संस्था र वीमा कम्पनीहरु सूचीकृत हुन आउने सम्बन्धी सूचना Read More
Blogs – Rotary Overseas