Any Questions? Call us +977 1 5903872, 5903873

भिजिट भिषा (VISIT VISA)मा रोजगारीको लागि गएका वा गएर अलपत्र परेका वा जाने भनी राहदानी वा रकम वुझाएका व्यक्तिहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना ।

logo

भिजिट भिषा (Visit Visa)मा रोजगारीको लागि गएका वा गएर अलपत्र परेका वा जाने भनी राहदानी वा रकम वुझाएका व्यक्तिहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना ।

 

भिजिट भिषा (VISIT VISA)मा रोजगारीको लागि गएका वा गएर अलपत्र परेका वा जाने भनी राहदानी वा रकम वुझाएका व्यक्तिहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना । – Rotary Overseas